Заглавная страница

Материал из Webmoney на казахском. Webmoney қазақ тiлiнде

Версия от 15:02, 3 марта 2015; Compas (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

WebMoney Wiki на казахском.

Сайт о системe WebMoney Transfer с переводом на казахский язык. Оригиналы для перевода предоставлены wiki.webmoney.ru и owebmoney.ru

Сайт создан с целью облегчить освоение WebMoney и повысить интерес казахскоязычных пользователей к платежной системе WebMoney. Проект "WebMoney Wiki на казахском" является полностью бесплатным и основан при поддержке сервиса spasibo.kz - ввод, вывод Webmoney

Если желаете стать редактором статьей, то Вам следует зарегистрироваться и подать заявку на получение прав редактора.

Благодарим за содействие в профессиональном переводе компанию Бюро переводов interperevod.kz в лице директора Байбусиновой Лязат.

WebMoney Wiki қазақ тiлiнде.

Аударма үшiн бiртума мәтiн http://wiki.webmoney.ru/wiki/ сайттан алған.

Перевод Соглашения о трансфере имущественных прав цифровыми титульными знаками

Мүліктік құқықты сандық титулды белгілермен беру келісімі

1. Жалпы ережелер

1.1. Негізгі терминдерді анықтау:

«WEBMONEY TRANSFER» – бұл электрондық жүйе біртұтас есептеуді және тіркелген қатысушылардың,тапсырыскер бағдарламасын орнату процессінде қолданушы идентификаторын алып және осы Келісімге қосып, формалдық мәліметтерін қорғаулы үндеумен қамтамасыз етеді.

«WEBMONEY» – универсалдық титулды белгі (WM) сан түрінде; мүліктік құқықтың мөлшерін есептеу,оның бағасын ұстаушылар тағайындайды, ал беру және есептеу тәртібі «Титулдық белгілер» форматының мәліметтерінің үндеу рәсіміне сәйкес келеді. (Қосымша1)

«WEBMONEY трансакцияларын сертификаттау орталығы» – автоматты бағдарлама-аппараттық робот-комплексі (АПАК), WEBMONEY-дің үндеуін меңгеретін және мүліктік құқықтың беруін іске асыратын.

«WEBMONEY KEEPER» – тапсырыскерлік бағдарламаны қамтамасыз ету,біздің веб-серверден тегін алынған және WEBMONEY дің Сіздің компьютеріңізден есептеу алгоритіміне ,үндеуіне рұқсат.

«Сіздің компьютер» – компьютер (компьютерлер),Сіз қолданатын WEBMONEY KEEPER WEBMONEY TRANSFERмен жұмыс істеу үшін.

«Сіз» – WEBMONEY TRANSFER жүйесін және бағдарлама-аппараттық комплекстің қолданушысысыз, кез келген заңды немесе жеке тұлға Уағдаластық жағынан (оның кез келген көріністерінде және туынды актілерінде),жүйеге тіркелгенде өзі туралы дерек (Есімін, Аты-жөнін, құжаттар туралы дерек, ұйымдық-құқық түрін, заңды тұлғалардың тізіліміндегі атын мемлекеттік тіркеу нөмірін) WEBMONEY TRANSFER жүйесінің көмегімен жасалған құжаттарды электрондық түрінде жәй жазылған құжаттармен заңды тең мойындау, ал АПАК арқылы жасалған әрекеттерді (объектің) мүлік құқығымен салыстыра азаматтық құқықтарды белгілеу, өзгерту және тоқтату.

«Біз» – осы Келісім жағынан WM Transfer Ltd., иесі, орнатушысы, операторы, WEBMONEY TRANSFER жүйе басқарушысы (кезкелген көріністерінде және туынды құжаттарында).

«Келісім» – құқықтық қатынасқа қатысушылардың келіскен жағдайлары, соның ішінде өз қолымен расталған электрондық құжаттарды, сіздің пайданалушы мәртебеңізді және бізбен қарым қатынасыңызды реттейтін техникалық және рәсімді ережелерді құртау.

«WEBMONEY TRANSFER РӘСІМДЕРІ» – біздің веб-серверде орналасқан WEBMONEY TRANSFER-ді қолданатын нұсқаулық мінездеме.

«МӘЛІМДЕМЕ» – сіздің толтырған WEBMONEY KEEPER қалпы, әр-түрлі WEBMONEY-мен орындалған операциялар туралы бұйрықтар.

«ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ИДЕНТИФИКАТОРЫ» – WEBMONEY KEEPER-ді трансакциялар сертификаттау Орталығында тіркегенде керек бірнеше белгілер, олар сіздің WEBMONEY TRANSFER-де тек өзіңізге тән деректеме болып қызмет етеді.

«ҚЫЗМЕТТЕР» – біздің WEBMONEY KEEPER-дің бағдарламасын қамтамасыз етудің хабрлау және техникалық сүйеніші.

Жоғарыда келтірелген терминдер біздің WEBMONEY TRANSFER-ге қатынас жасаған қызметіміздің сипаттамасында біртұтас түсініледі және қолданылады. Сіз олардың сипаттамасын біздің веб-серверден көшірмесін ала аласыз, немесе сіздің жазып жіберген сауалыңыз бойынша (сіздің қолыңызды ұқсастығын растаумен) біз жіберген баспа түрін аласыз.

2. WEBMONEY TRANSFER

2.1. WEBMONEY TRANSFER жүйесі сізге келесі мүмкіншіліктерді көрсетеді:

a) сіз кезкелген уақытта, басқа Интернет жүйесін пайдаланушыдан немесе басқа тәсілмен жіберілген жүйеде қолданылатын мәліметтерді,WEBMONEY-ді қабылдай аласыз;

b) сіз өзіңіздің WEBMONEY KEEPER-де (Қосымша 1), ерекше деректемелерде (әмиянда) орналасқан кезкелген WEBMONEY мөлшерін басқа пайдаланушыға жібере аласыз, ол заңды немесе жеке тұлға бола алады, WEBMONEY-ді олар ұсынған тауарға және қызметке айырбас.

2.2. Сіз келістің шарттарын үйлестеру үшін WEBMONEY KEEPERдің ішіне салынған қорғанған қызметпен мәліметтерді мәтіндік форматта (Қосымша 1) қолдана аласыз.

2.3. Сіздің (WM) титулды белгілерді иегерлік мәртебеңіз тек трансакцияларды сертификациялық Орталықта олардың нақты екені құпталғаннан кейін ғана шынайы болып танылады.

2.4. Сіздің WEBMONEY KEEPER-де нағыз WM-нің барлығы – сіздің осы WM-ге құқығыңыздың шартсыз куәлігі.

3. Белгіленген бағалар

3.1. Біз WEBMONEY KEEPER клиенттік бағдарлама қамтамасыз етуді қолдану үшін ешқандай төлем тағайындамаймыз.

3.2. Әрбір сіз жасаған трансферттен біз автоматша титулды белгілердің мөлшерінен 0,8% комиссия өндереміз, бірақ 0,01 WM-нен кем емес, егерде басқа жағдай айтылмаса (Қосымша 1).

4. Рәсімдер туралы ережелер

4.1. Сіздің WEBMONEY басқа WEBMONEY TRANSFER пайдаанушыға тек қана біз жазып берген рәсімдерге сәйкес беріледі.

5. ПАЙДАНУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

5.1. WEBMONEY TRANSFER жүйесінің пайдаланушысы (СІЗ) өзіге келесі міндеттерді алады:

a) келісімде бар шарттарды және WEBMONEY KEEPER-ді жетілдірген сайын жаңартылған нұсқауларды орындау, WEBMONEY TRANSFER-дің жүйесінің Кодексін шартсыз мойындау;

b) WEBMONEY TRANSFER жүйесіне тіркелгенде өз тұлғаң туралы нақты мәлімет беру;

c) WEBMONEY TRANSFER жүйесінің көмегімен жасалған құжаттарды (бұйрықтар, шарттар, есептеу жазбалар, есептеу жазбалардың үзінделері, актілер) құптау және өз қолының ұқсастығын растау, жәй жазу қалпындағы сәйкес құжаттарға заңды тең болу, электрондық қалпында мойындау; БІЗГЕ жөнелтілген кез келген құжаттарға өз қолын қою керек және WEBMONEY TRANSFER жүйеде қолданылатын өз қолының ұқсастығын көрсету керек;

d) WEBMONEY TRANSFERді құқыққа қарсы мақсаттарға: заңсыз алынған тауарлар үшін немесе қызметтер оның ішінде: үшінші тұлғаның авторлық құқғын бұзатын келісімдер, қолданбау;

e) WEBMONEY TRANSFER жүйесін, оның қызметін және сайтын қолданып заңға қарсы іс-әрекеттер жасамау. Осыған қатар сіз өзіңізге WEBMONEY TRANSFER-ді құнды қағаздарды алып-сатуға, шорлы маркетинге және жеткізуге 30 күннен астам уақыт керек тауарларды сатуға қолданбауға міндет аласыз. WEBMONEY TRANSFER-ді тыйым салған тауарлардың Тізіміндегі (Қосымша 2) тауарлар үшін, немесе қызметтер үшін есеп-қисап жасамау, сонымен қатар өзінді басқа WEBMONEY TRANSFER жүйесінің пайдаланушы немесе өкілі ретінде көрсету болмайды;

f) өзіңіздің компьютерде басқа біреуге WEBMONEY KEEPER қолдануға тиым салыңыз;

g) WEBMONEY KEEPER өзгерту және WEBMONEY KEEPER-дің негізінде басқа өнім шығаруға болмайды;

h) WEBMONEY KEEPER-ді басқа біреуге бермеу керек;

i) біздің барлық нұсқаулардың талабын орындайды оларды біз WEBMONEY KEEPER-дң өзгерткен сайын мезгілімен жаңартамыз;

j) WEBMONEY TRANSFER-РӘСІМДЕРІНЕ қатал еру керек;

k) WM операциясына хабарламанда сіздің бұйрықтарыңыздың дұрыс бақылау керек (сомасын, мекен-жайын т.б.) хабарламаны жөнелтудің бұрын;

l) WEBMONEY TRANSFER-ді пайдалануға берілген парольді, кодтарды және басқа ақпараттарды ешкімге хабарламаңыз;

m) сіздің компьютеріңіздің жұмыс қабылетін және ақпараттың қорғанысын қамтамасыз ету керек, сонымен бізге қатынасты негативті салдар пайда болмау үшін;

n) Бізге WEBMONEY KEEPER-дің қызметінің кезкелген кемістігі туралы хабарлау керек;

o) WEBMONEY TRANSFER жүйесінің қатысушылар арасында олармен жасалған операцияға қатысты шиеленістер пайда болса, сотқа жіткезбеу үшін әр түрлі әрекет жасау керек, егерде ондай мүмкіндік болмаса, шиеліністі WEBMONEY TRANSFER жүйесінің Арбитражына қарастыруға және бір жола шешуге WEBMONEY TRANSFER жүйесінің Арбитражы шығарған шешімді заңды, дәйекті және біржолата WEBMONEY TRANSFER жүйесіндегі шиеленістің шешімі деп қабылдау керек;

p) WEBMONEY TRANSFERдің пайдаланушыларының деректемелерімен мекен-жайын рұқсат жоқ мәліметтер мен пошта жөнелтуге қолданбау керек. Сіздің WEBMONEY TRANSFER-де электрондық поштаны, блогтарды, жарнаманы және де басқа осы секілді бұқаралық амалдарды қолдануға құқыныз жоқ;

5.2. WEBMONEY TRANSFER пайдаланушы , WEBMONEY-ге айырбасқа қызметтер және тауарлар берсе,

5.1. талаптарды орындаса да, келесі міндеттемелерді алады:

a) WEBMONEY TRANSFER жүйесі тағайындаған тәртіп бойынша БІЗГЕ өзіңіздің міндеттемеңізді электронды поштадаға құжаттарды (бұйрықтарды, келісімдерді, есептеу жазбаларды, есеп жазбалардың үзінделерін, актілерді, т.б.), WEBMONEY TRANSFER жүйесінің көмегімен жасалған және өзқолының ұқсастығы расталған (WEBMONEY TRANSFER жүйесінде өз қолының шындығы қолданылған) қолдан жазылған құжаттарға заңды тең, көрсетілген міндеттемеге Сіздің өз қолыңызды нотариалдық куәліндіріп қоюыңыз керек, ал заңғы тұлғаларға нотариалдық банк карточкасы қол үлгілерімен (WEBMONEY TRANSFER жүйесіне арналған деген нұсқаумен);

b) Web-дүкеннің WWW-сайтында тауарлар және қызметтер туралы толық ақпарат шығару керек, тауардың пайдалы қасиеті туралы, бағасы, кепілдік мерзімі және пайдалануға болатын мерзімі, таурларды тиімді және қауіпсіз қолдануы, жасаушының мекен-жайы мен фирмалық атауы, анық нұсқаулар шағым немесе тауарларды қайтарып қалса, немесе айырбастаса;

c) Web-дүкеннің басты «бетінде» жоғарыдағы нұсқауларға сілтемесі бар екеніне көз жету керек, сонымен қатар сатушының фирмалық атауы, пошталық мекен-жайы, және Web-дүкеннің сатып алушылармен жұмыс істейтін бөлімшенің электрондық поштаның мекен-жайы;

d) ұсынылған жұмыстармен шұғылдануға рұқсат бар екенін көрсету керек, ешқандай кепілдік немесе уәде берілмейді тауарлармен өызметке қатынас, егерде Біздің жұмысымызға кедергі болса;

e) Біздің «Біз WM қабылдаймыз» деген логотипті өндеу және біздің веб-серверге әрбір Web-дүкеннің бетінде сілтемелерді жіберу, онда WM-ге айырбасқа таурлар мен қызметтер көрсетілген;

f) әрбір сілтеме немесе кнопка пайдаланушыға WM-ді жөнелтуге қандай іс-әрекет жасауды хабарлауы керек, мысалы, «WM-дң жөнелтіңіз» анық сөйлем арқылы;

g) трансферт шарттары туралы пайдаланушыларды алдын ала ескерту керек, пайдаланушы сол операцияны растай алса. Осы шарттар, мысал ретінде, тауарды жеткізетін тәсілді немесе қызмет көрсететін мерзімді хаттайды;

i) WEBMONEY TRANSFER жүйесін қолданып жасалған келісімдер үшін Өзің тіркелген мемлекеттің салық орнына өзбетімен есеп беру керек в налоговые органы страны своей регистрации;

j) Біздің келіссіз ешқандай WEBMONEY TRANSFER жарнама берілмейді.

k) Сауда залдарында (егер ондай болса) және Web-дүкеннің Интернет-бетінде тәуекелдік туралы хабарландыру орнату керек Қосымша 3 үлгісімен. Осыған қоса, әрбір тауар әкелуші немесе қызмет көрсетуші өз қолымен растау керек, ол осы хабарландыруды алды және осы қосымша тәуелдік туралы хабарды бұқаралық жазды және алдың ала сақтанады. Қол қойылған Келісім Иенің мекен-жайына қабылданғаннан кейін 10 күн ішінде жіберілу керек.

6. БІЛІКТІЛІК ОРТА ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ

6.1. Әрбір WEBMONEY TRANSFER пайдаланушысы, өзінің WWW-сайтында WM логотипін және WM-ді әкелінген тауарларға және көрсетілген қызметтерге айырбастап алатыны туралы мәліметтер орнатқан, WM-ді алмауға немесе қабылдауын шағындауға құқығы бар.

6.2. Сіздің WEBMONEY TRANSFER жүйесіндегі іс-әрекетіңіз бақылау жарналда бекітеледі. Сіздің Келісімнің шарттарын бұзған кезде өз жүйесінің және оның пайдаланушыларын қызығын қорғау үшін сол мәліметтерді қолдануға Жүйенің құқығы бар.

7. WEBMONEY TRANSFER-ГЕ ЖӘЙ (ЕРЕКШЕ ЕМЕС) ЛИЦЕНЗИЯ

7.1. СІЗ, WEBMONEY TRANSFERді қолдана бастағаннан кейін, WEBMONEY TRANSFER қолдану құқық алу үшін, лицензиялық Келісімге ризашыдық бересіз, нағызғы Келісімдегі шарттарға қосымша. Келісімдегі мақсаттар орындалу үшін Біз Сізге WEBMONEY TRANSFER. Пайдаланушысының жәй лицензиясын береміз. Біз WEBMONEY KEEPER атауына мен барлық жалпы және арнайы құқықтарды өзіміздң және біз белгілеген тұлғаларға сақтан қалуға құқықымызды қорғаймыз.

8. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ ШЕГІ

8.1. Өзіңіздің іс-әрекетіңіздің арқалында болған кезкелген шығынды Біз қайтармаймыз. Сізде одан басқа 8.2 көрсетілмеген басқа себептерден пайда болған мүлік шығыны тәелдік болуы мүмкін.

8.2. Біз WEBMONEY TRANSFER-дің мүлтіксіз жқмыс істемей қалса, жауаптымыз. WEBMONEY TRANSFER жаңылса Біз жауапкершілік емеспіз, егерде:

a) телекоммуникациялық, компьютерлік, электрлің және басқа шектес жүйелердегі кемістік үшін;

b) жеңе алмайтын күштің әрекеті.

8.3. Сіз осыған көнесіз, егерде:

a) WM TRANSFER Ltd Сіздің кездейсоқ жүйені пайдаланушылармен жасаған операциялар немесе титулдық белгілерді берсеңіз, жауапкершілік тартпайды, дұрыс емес мөлшерде жіберішілер немесе алушылар жіберген қате хабарландыру арқасында.

b) Пайдаланушының жеке дерктерін тексеру (сыннан өткізу рәсімдері) Пайдаланушының тұлғасы анықталғанның мүмкіндігін ұлғайтады. WM TRANSFER Ltd алдау, өтірік немесе Пайдаланушылар берген жалған мәліметтер үшін, пайдаланушының тұлғасы куаландырғанға байланыссыз, жауапкершілік тартпайды. Бірақ, WEBMONEY TRANSFER жүйесі Пайдаланушыларға, алдаушылардың құрбаны болған, көмек қызметін көрсетеді, егерде олар мәселе туралы уақытында мәлімет берсе.

c) WM TRANSFER Ltd сізге немесе сіздің WEBMONEY KEEPER-ге қатынасты деректерді заңсыз тартып алса немесе қолданса, жүйенің қызметіне немесе сайтына кіріп жүйемен қолдануға мүмкіндігіңіз болмаса, әркім Сіздің келіспен сіздің WEBMONEY KEEPERді пайдаланып жасалған шарттар үшін, жауапкершілік тартпайды. Сонымен қатар, Жүйе әрбір акпараттардың немесе бағдарлама қамтамасыз етудің жаңылғанына (компьютерлік вирусты қосқанда), телефон немесе басқа коммуникациялардың, және интернет-провайдердің кінәлісімен болған жаңылу үшін жауапкершілік тартпайды. WM TRANSFER Ltd еш уақытта болжамсыз зиянға, әдейі жасалмаған, оның ішінде жоғалтылған кіріс, құпия мәліметтер әшкереленуі үшін жауапкершілік тартпайды. Еш уақытта WM TRANSFER Ltd үшінші тұлғаның әрекетіне немесе әрекетсіздігіне (мысалы, телебайланыстың провайдері, компьютер құрал жабдығы немесе бағдарлама қамтамасыз ету) немесе біздің бақылаусыз жасалған зияндық (мысалы, өрт, шерулер, компьютерлік вирустар, немесе электрлік, телекоммуникациялық қатынас немесе басқа қызметінің жаңылуы).

9. КЕЛІСІМНІҢ ӨЗГЕРУІ, ТОҚТАТЫЛУЫ ЖӘНЕ ЖОЙЫЛУЫ

9.1. Келісім Бізбен кезклегн уақытта өзгертілуі мүмкін бөлігінде немесе түгел біртұтас, барлық өзгерістер Сіздің жағдайыңызды нашарлатпайды. Өзгерістер күшіне енгеніне 30 күннен кем емес уақытта Біздің веб-сервер арқылы немесе мәтіндік мәліметпен Сіздердің жүйедегі деректемелердіңізге Біз салып жібереміз. Өзгерістерді қабылдау үшін Сізге ешқандай әрекет жасаудың керегі жоқ (қалыптасқан келісім бойынша), олармен келіспеген жағдайда – Сіз көрсетілген мерзімі өткеннен соң WEBMONEY TRANSFERді қолдануды доғаруыңызға болады.

9.2. Біз келісімдегі міндеттерімізді кезкелген уақытта хабарлаусыз доғара аламыз. Егерде Біз Келісімдегі міндеттерімізді доғарсақ, Сіздің WM-ді қолдану құқыңыз бір мезгілде тоқтатылады, тоқтату бітті деген айрықша хабар келгенше WM-ға құқыңыз сақталады.

9.3. Біз Келісімді жойа аламыз:

a) егерде Сіз оның кезкелген талабын бұзсаңыз, дереуде және хабарламай жойа аламыз;

b) Біз тағайындаған мерзім өткеннен соң, ол туралы Сізге кем дегенде пжеті күн арасында хабарлаймыз.

9.4. Сізде Келісімді жойа аласыз Бізді жеті күн алдын ала хабарлап қойсаңыз.

9.5. Егер Біз Келісімді жойсақ, Сіз Бізге ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ИДЕНТИФИКАТОРЫН, «Парольді» және «кілттің файлын» әкеп берсеңіз, банктегі WEBMONEY TRANSFER жүйесінде тіркелген есеп-шотыңызды өтелу ретінде несиелейміз. Осы жағдайда өтелудің жалпы саны титулдықбелгілердің қалдығы нарық бағасына балама болады Сіздің WEBMONEY KEEPER –дегі деректемелерде ескертілгендей, біздің банктегі операцияларға кешкен шығын, біздің Сайтта көрстеілген баға бойынша ұсталады. 9.6. Келісім жойылса WEBMONEY KEEPER ге лицензияда жойылады.

10. Интеллектуалдық жекеменшікке құқық: Сіз келісесіз және қабылдайсыз: Оператордың сайтында жасалған тауар белгілері «WEBMONEY», «WEBMONEY TRANSFER», сонымен қатар «DIGIMONEY», «PAYMER», «WM NOTE» (әрі қарай «Таурлар белгісі»), Оператормен тауарлық белгілерді қолдану құқық туралы рұқсат негізінде жасалған келісімдер, Оператор мен SIA «Digimoney» (Латыш Республикасы) (әрі қарай «Тауар белгілерінің Иесі»), Тауар белгілерінің ерекше құқығының Иесі болады, қолданылады. Тауар белгілерінің Иесі үшінші тұлғаларға сауда іс-әрекетінде Тауар белгілерімен қолдануға тиым салуға, бірдей немесе оларға ұқсас белгілеуге, ерекше құқығы бар, осыған сай, Тауар белгілерін заңды қолдануға үшінші тұлғамен мүмкін, оның ішінде «WebMoney Transfer» жүйесінің Қатысушыларымен (әрі-қарай «Қатысушылар»), тауар белгісінің Иесінің рұқсатымен ғана қолдануға болады. Сауда іс-әрекетінде тауарлар белгілерін, IO бірдей немесе оларға ұқсас белгілеуге тиым салыну, тағы Тауарлар белгілерін немесе оларға ұқсас белгілеу; әр домендік аймақтағы домендік атауларды белгілеу тиым салынады. Рұқсаты бар Оператор, тауарлар белгілерінің Иесінің пайдасына, Тауарлар белгілеріне иегер ретінде ерекше құқығы бар, әр заңсыз қолдануды өз міндетіне қарай тоқтануға тиіс. Егер сауда әрекетінде осындай дерек«WebMoney Transfer» Жүйесі, Қатысушы мен домендік атауды тексеретін тұлға араларында, Тауар белгілерінің біреуі немесе олардың құрастырмасы, сондай-ақ, бірдей немесе оларға ұқсас белгілеулер, кездессе, Оператордың Қатысушыдан өз тандауына қарай талап етуге құқысы бар:

• Сәйкес домендік атауды Тауарлар белгілерінің Иесінің пайдасына беру;

• Осы домендік атауды қалайда пайдалануды тоқтатуды талап ету. Оператордың домендік атауды немесе оны қолдануды 7 (жеті) күн арасында тоқтату талабын орындамаса, тиісті хабарды «WebMoney Transfer» жүйесі арқылы алғаннан кейін, тауарлар белгілерінің Иесі тиісті Қатысушыға немесе домендік атауды тексерушінің, Оператор жіберген мәліметте көрсетілген, әр зағсыз қолданылған домендік атау үшін 100,000.00 (жүз мың) евро көлемінде талап қоюға құқығы бар. Жоғарғы көрсетілген айыптың төлеуі Қатысушыны Тауарлар белгілерінің Иесінің интеллектуалдық жекеменшик құқысын сақтау міндетінен босатпайды.

Қосымша 1

WEBMONEY TRANSFER жүйесіндегі мәліметтердің міндетті түрдегі көріністерін сипаттау «WEBMONEY TRANSFER» – электрондық жүйе, біртұтас есептеуді қамтамасыз ету және тіркелген қатынасушылардың арасындаға қалыпталған мәліметтердің қорғалған үндеуі, клиенттік қамтамасыз ету бағдарламасын орнату кезінде алынған пайдаланушы идентификаторы (WMID) және осы Келісімге косылуы. Пайдаланушы идентификаторы (WMID) ерекше 12-белгілі цифрлік ұластық, қатысушының жүйедеге мекен-жайы. WEBMONEY TRANSFER міндетті түрде келесі мәліметтердің көрінестерін қолдайды:

«ШОТ»

«МӘТІН»

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР»

«ШОТ» және «МӘТІН» мәліметтер көрінісі жүйенің кез келген қатысушысымен (ЖІБЕРУШІМЕН) жүйенің қатысушы сына (АЛУШЫ) жасалады, оның мекен-жайы (WMID) ЖІБЕРУШІГЕ белгілі, тек АЛУШЫҒА тапсыралады. «ШОТ» және «МӘТІН» мәліметтер көрінісінің жіберілген көшірмесі клиент деректік ерекше архивте сақталады, жіберішінің де, алушының да, сондай-ақ, қабылданған «ШОТ» және «МӘТІН» көрінісі жүйеден және Қатысушылар архивінен олардың қалау бойынша кетіруге болады, кетіру рәсімімен.

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісі тек қана жүйе Иесімен жасалынады, кез келген Жүйенің Қатысушымен (ЖІБЕРУШІМЕН) кезкелген қатысушыға (АЛУШЫҒА) жіберу үшін.

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің қозғалысы туралы жазбасы архивте ЖІБЕРУШІНІҢ, АЛУШЫНЫҢ ктиенттік қамтамасыз ету бағдарламасында және жүйе журналында.

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісі иелермен кетіріле алмайды, олар бір қатысушымен екінші қатысушының мекен-жайына жіберулуі мүмкін. «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің біртұтас сақталуы WEBMONEY TRANSFER жүйесінің Операторымен қамтамасыз етіледі және жүйенің негізгі қызметті болып саналады.

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісін бір WMID-тің арасында үндеу үшін кез келген ерекше деректемелер (әмияндар), 12-белгілі нөмірмен және тиісті «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» бейнесіне сәйкес белгілі префикспен ашуға болады.

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісі кезкелген жүйенің Қатысушысына WMID-те тіркелген деректемелерді (әмиянды) бар тиісті «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» есепке алу үшін, жібере алады. Қабылданған және жіберілген «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің көлемі кезкелген әмияннан «ЖАЛПЫ САН» деп тағайындалады – әмиянның міндетті сипаттамасы.

«ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісі келесі мазмұны бар:

ЖІБЕРУШІ ӘМИЯНЫ;

АЛУШЫ ӘМИЯНЫ;

ЖАЛПЫ САН (осы трансакциядағы жіберілген «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің көлемі);

Трансакция жасалған МЕЗГІЛ мен УАҚЫТ (осы операцияныWEBMONEY TRANSFER жүйесінде тіркелген мезгілі мен уақыты);

Трансакцияға ҚОСА ЕСКЕРТУ;

Осы трансакцияда «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісін қабылдағанда Алушының әмиянында «ЖАЛПЫ САН» бөлімінің маңызы қабылданған «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің көлеміне көбейеді. «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісін жібергенде Жіберушінің әмиянында «ЖАЛПЫ САН» бөлімінің маңызы Алушыға және WEBMONEY TRANSFER қызмет деректемелеріне жіберілген «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің көлеміне азаяды. «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің көлемі Қызметтің дерктемелерге жіберілген жүйенің Иесімен әр «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісін, бейнесіне орнатылады, сондай-ақ, көлемі «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінен жүздің біріден кем болмау керек. Сонымен, қатысушылардын әмияндар қабылданған «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісінің кезкелген түрінің барлығы осы мәліметтерді әрбір мекенжайлыға WEBMONEY TRANSFER жүйесінде жіберуге құқысы бар, сондай-ақ қатысушы «ЖАЛПЫ САН» бөлімінде бірге тең әмияны болса, ол 50-ден көп емес «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер көрінісін басқа қатысушыларға жіберуге құқығы бар. «ШОТ» мәліметі бір қатысушыдан басқа қатысушыға жіберіледі және жіберу үшін «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер талап етеді, үшінші қатысушыға жіберілуге болмайды және онда:

ЖІБЕРУШІНЫҢ WMID

ЖІБЕРУШІНІҢ ӘМИЯНЫ

АЛУШЫНЫҢ WMID

ТРАНСАКЦИЯ УАҚЫТЫ

ЖАЛПЫ САН

ЕСКЕРТУ

ӘРЕКЕТ МЕРЗІМІ

АЛУШЫ келісім бойынша ШОТ мәліметтерін өндеуіне болады сонда ЖІБЕРУШІНІҢ мекенжайына «ТИТУЛДЫҚ БЕЛГІЛЕР» мәліметтер жіберу үшін трансакция қалыптасуы өтеді, немесе бас тарту ретінде, онда ЖІБЕРУШІНІҢ мекенжайына МӘТІН деген мәлімет қалыптасады. «МӘТІН» деген мәлімет ЖІБЕРУШІМЕН АЛУШЫНЫҢ мекенжайына жөнелтіледі, үшінші тұлғаға жіберіле алмайды және онда:

ЖІБЕРУШІНЫҢ WMID

АЛУШЫНЫҢ WMID

ТРАНСАКЦИЯ УАҚЫТЫ

ЕСКЕРТУ

WEBMONEY TRANSFER жүйесінің Иесі қатысушыларға қолайлы болу үшін жаңа мәліметтердің көрінісін жасауына болады, міндетті көрініске және мәліметтер өндеу рәсімді өзгертпей

Қосымша 2

Төленгенде (WM) титулдық белгілері қолдандылмайтын тауарлар мен қызметтердің

ТІЗІМІ

Берілген тізімде кейбір тауарлардың түрі атап өтілген, олардың сауда-саттық келісімдерінде төленгенде Webmoney Transfer қолданылмайды:

1. Тарихи және өнер заттары, пайдаланушы тұратын мемлекетте, мәдениет байлығы болып саналатын.

2. Қолданылған косметика.

3. Жасанды валюта, жасанды тиындар, жасанды маркалар.

4. Есірткі және оның қосынды заттары, есірткі және есерткі заттарының сипаттамасы.

5. Электрондық заттар, пайдаланушы тұратын мемлекетте тыйымды, (мысалы, кабельді ТД дешифраторы, радарлар және бағдаршамды бақылайтын заттар, электрондық бақлаушылар, тыңтыңдауыш заттар және телефондық қоңыздар және т.б.)

6. Оқататын қару, қорғаныс құралдары, пышақтар, бұрыш спрейі, қаружарақтың нақты көшірмесі, электрошок.

7. Мемлекеттік айырым белгілер, үкімет құжаттары, униформа, үкіметтік тұлға куәлігі және рұқсат қағазы, сонымен қатар полицияға (милицияға) тән тауарлар.

8. Қауіпті және тез бұзылатын тауарлар, сонымен қатар, пайдалануы шектелген тауарлар (мысалы, жарылғыш, радиоактивтік заттар, улы заттар, аккумуляторлар, фейерверк, фреон т.б.)

9. Адам ағзамдары мен өліктер.

10. Заңсыз іс-әрекетке мадақтайтын немесе басқаларды заңсыз әрекетке қатысуға мәжбүр қылатын тауарлар.

11. Құлыпты сындырып және ашуға арналған зат.

12. Спамды және де кезкелген жекеменшік дерегі бар бағдарлама тізімі.

13. Көпденгейлі маркетинг, пирамидалар және матрицалар, бизнес-пакеттер.

14. Қорлау материалдар (мысалы, құлықтылықты қорлайтын тауарлар, этникалық, нәсілдік қорлау материалдар, нацистик ескерткіш заттар, жәбірлеуді насихаттайтын маурлар, этникалық қастық, жек көрушілік, нәсілдік, ренішті және ұрыс сөздер, қорлау).

15. Дәрілер және олардың туындылары, оларды өндіретін шикізат, оған қоса рецептпен жіберілетін дәрілер.

16. Тиым салынған қызметтер (сатушыларға заңсыз және сексқызметін ұсынуға, немесе талап етуге рұқсат жоқ, сондай-ақ Жүйенің Кодексіне сай келмейтін, бұзатын қызметтер).

17. Ойын автоматтары.

18. Ұрланған жекеменшілік және сериялық нөмірі өшірілген меншіліктер.

19. Улы шөптер мен тиым салынған тұқымдар.

20. Заңсыз және жасырын жасылған аудио және видео жазбалар.

21. Жасанды немесе қарсы жасалған тауарлар.

22. Мод-чиптер, ойын эмуляторлар, тиеу дискілері.

23. Пайдаланушы бағасы жоқ тауарлар.

24. Порнография, балалар порнографиясы, табиғаттан тыс нәрселер, эскорт-қызметтер немесе проституция.

25. Жарыс саудалар немесе сату жүйелері қатысушыларға сондай әрекетке рұқсат беріледі; тауарлар, қызметтерді немесе пайдаланушы бағасы бар басқа өнімдерді ешқайда тапсырмайды.

26. Есептеу жүйесінде қаражат немесе төлем құжаттары иесінің тұлғасын тиісті теңестеруін қамтамасыз етпейді, заңсыз сауда-сатықпен, қаражат айла-тәсіміен, заңсыз табылған қаражатты тазалап оны зағды жасау. Егерде Пайдаланушы тіркелген мемлекетте рұқсаты мен лицензиясы бар болса да жүйенің Иесінен келесі тауарлардың түріне сауда-саттыққаWebmoney Transfer қолдануға рұқсат талап етіледі:

1. Темекі.

2. Акциялар және басқа бағалы қағаздар.

3. Құмартатын ойындар (казиноның әр түрі, оның ішінде, покер, рулетка, бинго, баккара, букмекерлік – әр-түрі мәселеге ставкалар), лотерея билеттер.

4. Қаражат саймандары.

5. Алкоголдік ішімдіктер.

6. Титулдық белгілерді несиеге беру, немесе үшінші тұлғадан титулдық белгілермен және қаражат саймандарын қатыстырып, шарт бойынша шұғыл, ақылы және қайтарылымды басқару.

Қосымша 3

ТӘУЕЛДІК ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ Ұсынылған тауарлар мен өызметтер тұлға немесе кәсіпорын тапсырысы емес, WebMoney Transfer жүйесін қолданылатын. Біз қызмет көрсететін тәуелсіз кәсіпорынбыз, өзбетімен баға және ұсыныстар туралы шешім қабылдаймыз. WebMoney Transfer жүйесін қолданылатын кәсіпорын ешқандай сыйлық комиссиясын қызмет көрсеткенге қатысқаны үшін алмайды және де біздің әрекетіміз үшін жауапкершілік тартпайды. WebMoney Transfer өткізген сынағы (аттестация) біздің деректемелерді тек байланыс үшін және тұлғамызды растайды. Сынақ біздің тілегімібен ғана өткізеледі, ол біздің WebMoney жүйесінің Операторының сатымен қалайда байланысты екенімізді көрсетпейді.

Личные инструменты